เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

20081013_S061
20071209_S307
PLK_IMG_1009
PLK_01247_19
20081013_S062
20081002_DSCF1044
PLK_IMG_1215
PLK_097
PLK_IMG_1182
KP_10036
KWM8163_303
PK_dsc00046_168
KWM_S107
20081025_IMGP6210
20081006_S172
20081006_DSCF1252
20080920o_S043
KWM8378_158
PLK_00254_8
20081025_IMGP6214
20081017_IMGP5820
KWM_S089
20081023_Picture 235
KS6774_121
20081024N_S029
KS_sany0072_154
KD_IMG_4105
20081015_DSCF1411
20081002_DSCF0810
KS_23.p1010502_290
20081024N_S016
PLK_IMG_0934
KD_10149
20081025N_IMGP6305
20081025_IMGP6087
20081002_DSCF0939
KD_kim4_229
KD_10148
KWM_S110
LAI_lookmee002
20081002_DSCF0925
PLK_01247_35
PLK_IMG_1144
20081025_IMGP6084
KS_S018
PK_dsc00035_141
KD_v20
KP_10069
PK_dsc00039_151
KWM8333_624
KD_19.suc30014._187
PK_img_7248_127
KWM8527_131
PLK_IMG_1052
KS7936_351
KD_21.dscf0500_714
20071209_S652
20081024N_IMGP5905
20071209_S077
20080920o_S039
20081025_IMGP6138
20081002_DSCF0809
KP_10040
KP_10108
PLK_04_S089
KD_sany0083_175
20081025N_IMGP6319
20071209_S338
20080920o_S054
PLK_00253_38
PK_01.dsc06342_211
20081024_S103
20080920o_S040
20081002_DSCF1087
KP_10054
KP_10028
20081017_IMGP5722
KWM8223_155
LAI_img_5058_323
LAI_S227
20071026_27S072
20081025_IMGP6166
20081015_Picture 021
PK_sany0135_172
KWM_S113
PLK_IMG_1056
KS_sany0071_477
KWM8536_181
KS_s3700082_775
KS_S034
20080926o_S108
20081024_S135
KWM_S033
20080926o_S106
PLK_01247_20
20081006_S087
PK_05.dsc06358_162
20070922_0105
KWM_S095
KS_20080727_S029
20081025_IMGP6174
KWM_dsc005_142
KP_10122
20081024_S170
KWM_kungwiman_01_133
20081023_S144
LAI_S118
KD_100-0041_img_915
PLK_IMG_1238
20081025_IMGP6035
KP_10165
KD_10166
KS_20080810_S140
KS_s3700075_944
KWM8132_117
PLK_IMG_1139
KWM_kungwiman_002_193
20080920o_S032
LAI_S154
KD_v04
PK_wind_mill_01_157
20071026_28S114
KWM8112_569
KWM_S066
KD_v14
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2385807

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก