ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KD_10148
PK_sany0135_172
KP_10054
20080926o_S106
PLK_IMG_1182
20071209_S307
KWM_kungwiman_01_133
KWM_S089
PK_img_7248_127
KS_S034
KD_100-0041_img_915
20080926o_S108
PLK_01247_19
PLK_IMG_0934
PK_01.dsc06342_211
KD_10166
KWM8333_624
PLK_IMG_1139
20081025N_IMGP6319
KD_19.suc30014._187
20080920o_S032
20071209_S338
20081025_IMGP6035
KWM8132_117
20081006_S172
KD_v14
20081002_DSCF0810
PLK_01247_35
20071209_S652
KS_20080810_S140
KD_v20
PLK_IMG_1056
LAI_lookmee002
20081025_IMGP6087
20071026_27S072
KWM_S110
20071026_28S114
20081024_S103
20081025_IMGP6138
KD_21.dscf0500_714
20081006_S087
20081024N_S029
KP_10122
20081025_IMGP6210
KS7936_351
20081002_DSCF0925
20081006_DSCF1252
KS_sany0071_477
20080920o_S054
PK_dsc00039_151
20081015_DSCF1411
KWM8536_181
KP_10165
KWM8112_569
KP_10069
KWM8163_303
PK_dsc00046_168
KD_IMG_4105
KP_10028
KS6774_121
KWM_S066
20081025_IMGP6166
PLK_IMG_1009
KWM_S033
KP_10036
20080920o_S039
20081002_DSCF1044
PK_wind_mill_01_157
20081015_Picture 021
20081023_Picture 235
KWM8527_131
20080920o_S043
KWM_S107
KP_10040
KWM_S113
20081023_S144
20080920o_S040
20081002_DSCF0939
PLK_IMG_1215
KD_sany0083_175
LAI_S154
PK_05.dsc06358_162
LAI_img_5058_323
KS_20080727_S029
PLK_IMG_1238
20081017_IMGP5820
KS_S018
PLK_IMG_1052
20070922_0105
PLK_IMG_1144
20081002_DSCF0809
KP_10108
LAI_S118
PLK_097
KWM_S095
PLK_01247_20
KS_23.p1010502_290
PK_dsc00035_141
20081024N_S016
20081013_S062
20081013_S061
PLK_00254_8
20081002_DSCF1087
KWM8378_158
KS_s3700075_944
KS_sany0072_154
KS_s3700082_775
20081025_IMGP6214
20081025_IMGP6084
KD_10149
20081025_IMGP6174
20071209_S077
20081024N_IMGP5905
PLK_00253_38
PLK_04_S089
20081024_S170
20081025N_IMGP6305
LAI_S227
KD_v04
20081024_S135
20081017_IMGP5722
KWM_kungwiman_002_193
KWM_dsc005_142
KD_kim4_229
KWM8223_155
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 1740710

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • Paragliders fish from 500 feet above the Black Sea

    Interesting angle! Daredevil duo come up with a new way to catch lunch while tandem paragliding 500ft above the Black Sea - and they even hook FOUR fish as they enjoy a cuppa and the view Fishing has been brought to new heights in a video taken by two paragliders casting their lines into the Black Sea while drifting 500 feet in the air near northern Turkey. The two men are seen hanging in the air above a coastal area with a picnic table and bait bucket sandwiched between them.

  • Paraglider pilot injured after crashing into Norfolk B&B

    The daredevil smashed into the chimney of Wellington House in Cromer, Norfolk, before plunging to the ground as shocked guests looked on. The victim, who's not been named, suffered serious injuries to his arm and head in the freak crash just before 1.15pm.

  • Five epic ways to experience a golden fall in Aspen

    The term "leaf peeping" was born in New England, but when a town is named after a tree itself, it's a clue that the popular autumn pastime is just as good - dare we say better - than anywhere else. Coloradans and droves of visitors go crazy to catch the fall colors, which peak in Aspen in late September.