เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

20081015_Picture 021
PLK_IMG_1182
20081025_IMGP6210
20080926o_S106
PLK_IMG_1238
KWM_S113
20071026_27S072
PLK_00253_38
KP_10165
PK_01.dsc06342_211
20081015_DSCF1411
20081025_IMGP6214
KD_v20
20081017_IMGP5722
20070922_0105
KS_23.p1010502_290
PLK_01247_19
20081013_S061
KD_21.dscf0500_714
LAI_S154
20081024_S170
KWM_kungwiman_002_193
20081025_IMGP6174
20081013_S062
20081006_DSCF1252
KWM_S095
20081025_IMGP6035
20080920o_S032
KD_10149
KS_sany0071_477
KS_S018
KS7936_351
20081024N_S016
KWM8132_117
20071209_S307
20080926o_S108
KS_s3700075_944
20081002_DSCF0810
LAI_img_5058_323
20081002_DSCF0925
20081006_S172
KD_sany0083_175
KD_10166
KWM8378_158
PK_05.dsc06358_162
PLK_04_S089
20080920o_S054
20081024_S103
20071209_S338
20081025_IMGP6084
KWM_S089
20081025_IMGP6166
LAI_S118
20071026_28S114
KWM_S066
PK_img_7248_127
20081002_DSCF1044
20081002_DSCF0939
PLK_IMG_0934
20080920o_S039
KS_s3700082_775
KD_IMG_4105
LAI_lookmee002
KWM8163_303
PK_dsc00035_141
KD_100-0041_img_915
PLK_01247_20
PLK_IMG_1056
PLK_IMG_1052
20071209_S077
20081025N_IMGP6319
KWM8112_569
KD_kim4_229
KWM8536_181
KP_10054
20081002_DSCF1087
20080920o_S040
20081024N_S029
PLK_00254_8
20081006_S087
20081025N_IMGP6305
PK_dsc00039_151
KD_10148
KS_20080727_S029
KP_10040
KWM8333_624
KP_10069
20081002_DSCF0809
LAI_S227
KWM8527_131
KP_10028
KS6774_121
20071209_S652
KS_S034
PLK_IMG_1144
20081024_S135
KWM8223_155
KD_v14
PLK_IMG_1215
20081025_IMGP6087
20081023_S144
KWM_S107
KP_10108
KD_19.suc30014._187
KD_v04
20081025_IMGP6138
20081023_Picture 235
KWM_S110
PLK_IMG_1139
20081024N_IMGP5905
KS_sany0072_154
PLK_01247_35
PK_wind_mill_01_157
KS_20080810_S140
20080920o_S043
KP_10122
PLK_097
KWM_dsc005_142
KP_10036
20081017_IMGP5820
PK_dsc00046_168
PK_sany0135_172
KWM_kungwiman_01_133
KWM_S033
PLK_IMG_1009
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2282994

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก